ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μικρές Φατσούλες

Βρεφικός - Βρεφονηπιακός - Παιδικός Σταθμός

Κιν.: 6937 373 930

Βρεφονηπιακός - Παιδικός Σταθμός

Άρδα 30, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 25510 81737

Βρεφικός Σταθμός

Άρδα 24, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 25513 01174

hCaptcha